17 terms

Great Fire Chapter 3&4

STUDY
PLAY
in a different part
különböző részén
government
kormány (állami)
a girl called Jane
egy lány, akit Jane-nek hívtak
the Tower of London
A londoni Tower
It's bad news
Ez rossz hír
clouds of smoke
füstfelhők
some of the houses
néhány ház
one of his friends
az egyik barátja
crowds of people
emberek tömegei
with their hands full
tele volt a kezük
a man in the crowd
egy ember a tömegben
he is frightened
megijedt
thousands of rats
patkányok ezrei
outside a burning building
egy égő épületen kívül
to blow up
felrobbantani valamit
Come on!
gyerünk
perhaps
találn, lehet