NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Apply for a job
 2. To Earn
 3. Take action
 4. Boss
 5. Terminate the work
 1. a intézkedni
 2. b pénzt keresni
 3. c felmondani a munkát
 4. d főnök
 5. e megpályázni, jelentkezni az állásra

5 Multiple choice questions

 1. elkell mennie/részt kell vennie találkozásokon
 2. munkamániás
 3. keresni
 4. új kihívás
 5. A kávézót futtatom

5 True/False questions

 1. Engineermérnök

        

 2. Retirednyugdíjas

        

 3. Career changeszakmai átállást(más fajta munkát csinálni)

        

 4. What does that involvemivel jár?(munka)

        

 5. Managerigazgató,vezető