NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Do shiftwork
 2. Self employed
 3. Clients
 4. I deal with/handle
 5. Nine-to-five job
 1. a 8 órás munka idő
 2. b foglalkozom
 3. c műszakban dolgozni
 4. d önálló vállalkozó
 5. e ügyfél

5 Multiple choice questions

 1. elutasít,unemployed
 2. képzés
 3. mivel jár?(munka)
 4. haza vinni a munkát
 5. elhagyni az állást

5 True/False questions

 1. Factorygyár

        

 2. Managerbankár

        

 3. Quitkilépni

        

 4. Fresh challengeúj kihívás

        

 5. Unemployedmunkaadó,munkáltató

        

Create Set