NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. I run the coffe
 2. Duty
 3. Terminate the work
 4. Apply for a job
 5. Trainee
 1. a megpályázni, jelentkezni az állásra
 2. b kötelesség
 3. c gyakornok
 4. d A kávézót futtatom
 5. e felmondani a munkát

5 Multiple choice questions

 1. alkalmazott
 2. sokáig dolgozni
 3. bankár
 4. munkamániás
 5. én vagyok alkalmazva

5 True/False questions

 1. Leaving jobelhagyni az állást

        

 2. Trainertanító,edző

        

 3. Take overintézkedni

        

 4. My job involves travellingjövedelmi adó

        

 5. Builderépítész