NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Take action
 2. Do shiftwork
 3. Career change
 4. Boss
 5. Have good working conditions
 1. a főnök
 2. b műszakban dolgozni
 3. c Jó munkakörülmények
 4. d intézkedni
 5. e szakmai átállást(más fajta munkát csinálni)

5 Multiple choice questions

 1. fizetés emelés
 2. önálló vállalkozó
 3. minimál bér
 4. új kihívás
 5. én vagyok alkalmazva

5 True/False questions

 1. Employeeigazgató,vezető

        

 2. Low salarybér

        

 3. Quitkötelesség

        

 4. Retirevisszavonulni

        

 5. I work for FiatA Fiatnak dolgozom