NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. I work for Fiat
 2. Work abroad
 3. Be under pressure at work
 4. Responbility
 5. Career change
 1. a feladatkör
 2. b munka nyomása alatt lenni
 3. c külföldön dolgozni
 4. d szakmai átállást(más fajta munkát csinálni)
 5. e A Fiatnak dolgozom

5 Multiple choice questions

 1. főnök
 2. jövedelmi adó
 3. előléptet
 4. építész
 5. tanító,edző

5 True/False questions

 1. Looking formérnök

        

 2. Complaintmunkaadó,munkáltató

        

 3. Meet deadlineshatáridők betartása

        

 4. Self employedönálló vállalkozó

        

 5. Working hourselhagyni az állást