NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. I deal with/handle
 2. Have to go to/attend meetings
 3. Take over
 4. Terminate the work
 5. Inhouse training
 1. a házi képzés
 2. b foglalkozom
 3. c elkell mennie/részt kell vennie találkozásokon
 4. d felmondani a munkát
 5. e átvenni a vezetést(étterem stb.)

5 Multiple choice questions

 1. kilátás
 2. lemondott
 3. visszavonulni
 4. én vagyok alkalmazva
 5. Egy bankban dolgozom

5 True/False questions

 1. Builderbankár

        

 2. Progresskilátás

        

 3. My job involves travellingAz én munkám utazássokkal jár

        

 4. I earn/make 20.000 Ft a yearA Fiatnak dolgozom

        

 5. I work for FiatA Fiatnak dolgozom