NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Promote
 2. Be a workaholic
 3. Builder
 4. Clients
 5. In charge of
 1. a előléptet
 2. b építész
 3. c munkamániás
 4. d megbízva,
 5. e ügyfél

5 Multiple choice questions

 1. főnök
 2. Az én munkám utazássokkal jár
 3. elutasít,unemployed
 4. elhagyni az állást
 5. házi képzés

5 True/False questions

 1. Dutykilépni

        

 2. Have to go to/attend meetingsmivel jár?(munka)

        

 3. Advisefizetés emelés

        

 4. Do shiftworkműszakban dolgozni

        

 5. Traineegyakornok