NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Banker
 2. Builder
 3. Meet deadlines
 4. Fresh challenge
 5. Engineer
 1. a építész
 2. b bankár
 3. c határidők betartása
 4. d új kihívás
 5. e mérnök

5 Multiple choice questions

 1. keresni
 2. beteg szabadság
 3. munka idő
 4. gyakornok
 5. előléptet

5 True/False questions

 1. Get 6 weeks paid holidayfizetett szabadság

        

 2. Leaving jobkeresni

        

 3. To Earnalacsony fizetés

        

 4. I deal with/handleA kávézót futtatom

        

 5. Salarybér