NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Prospect
 2. What does that involve
 3. Part-time job
 4. Duty
 5. I earn/make 20.000 Ft a year
 1. a mivel jár?(munka)
 2. b kilátás
 3. c kötelesség
 4. d 20.000 Ft keresek egy évben
 5. e félállás

5 Multiple choice questions

 1. megbízva,
 2. fizetett szabadság
 3. munkaadó,munkáltató
 4. 8 órás munka idő
 5. A kávézót futtatom

5 True/False questions

 1. Dismisstanácsol

        

 2. Have to go to/attend meetingsmivel jár?(munka)

        

 3. Responbilityfeladatkör

        

 4. Do flexitimevisszavonulni

        

 5. Inhouse trainingházi képzés