Lethas-NT2-A1-deel 4c: de getallen (200 tot 1000) {6} *

STUDY
PLAY
tweehonderd
200
tweehonderdenvijf
205
tweehonderdnegenennegentig
299
driehonderdenéén
301
driehonderdentwaalf
312
driehonderddertien
313
vijfhonderdvijfenveertig
545
zeshonderdachttien
618
zeshonderdvierenvijftig
654
zevenhonderdzesenvijftig
756
negenhonderdtweeënveertig
942
achthonderdachtenvijftig
858
OTHER SETS BY THIS CREATOR