Catherine's Welsh words 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ignore
Anwybyddu
A cold
Annwyd
Important
Bwysig
Circle/s
Cylch/oedd
Turkey
Twrci
Xmas pudding
Pwdin nadolig
Socks
Sanau
Mistletoe
Uchelwydd
How are you (formal)
Shwd ich chi?
That's enough for now
Dyna figon am nawr
Happy birthday
Pen-blwydd hapus
Anyway
Ta p'un
Kiss v
Cusanu
Apologise
Ymddiheuro
Kiss n
Cusan
Hedgehog/s
Draenog/od
Pony/Ies
Merlyn/merlod
Bat/s
Ystlumod
Squirrel
Gwiwer/od
Otter
Dwrgi/dwrgwn
Badger
Mochyn daear
Seagull/s
Wylan/od
Mouse/mice
Llygoden/llygod
Bee/s
Gwenyn
Wasp/s
Cacynen/cacwn
Spider
Corryn
Deer
Carw
Bear/s
Arth/eirth
Wolf/ves
Blaith/iaid
Forest
Goedwig
Shoulder/s
Ysgwydd/au
Knee/s
Penglin/iau
Toe/s
Traed/bysedd traed
Finger/s
Bys/bysedd
Ear/s
Clust/iau
Nose/s
Trwyn/au
Eye/s
Llygad/llygaid
Leg/s
Coes/au
Pregnant
Beichiog
Deaf
Byddar
Blind
Ddall
Ant/s
Morgrug
Mix
Cymysgu
Fluffy
Blewog
Congrats
Llongyfarchiadau
Delicious
Blasus
Wise
Doeth
Nasty
Cas
Whisper
Sibrwd
For hours
Am oriau
My dad
Fy nhad i
Shut/clos
Cau
Lock
Cloi
Ask
Gofyn
Novel
Nofel
Around
O gwmpas
Strange
Rhyfedd
Is something wrong?
Oes rhywbeth yn bod?
Sea
Mor
Boat
Cwch
On fire
Ar dan
Nightmare
Hunllef
Smell
Gwynto
Pipe
Pib
Wake up
Dihuno
Carpet
Carped
Dream
Breuddwydio
Rider
Marchog
Gallop
Carlamu
Full moon
Leuad llawn
Local
Lleol
Originally
Wreiddiol
On line
Ar-lein
Hooray
Hwre
Near
Ar bwys
In the country
Yn y wlad
At the seaside
Ar lan y mor
Pembrokeshire
Sir benfro
Dreadful
Ofnadwy
Cottage
Bwthyn
Married
Yn briod
Secretary
Ysgrifenyddes
Unfortunately
Yn anffodus
Engineer
Peirannydd
Chef
Cogydd
Italy
Eidal
Italian restaurant
Bwyty eidalaidd
Privately
Yn breifat
Nice
Neis
Lucky
Lwcus
Mutation/s
Treiglad/au
Tutor
Tiwtor
Year
Blwyddyn
Explain
Esbonio
Hard
Yn galed
Either
Chwaith
Retired
Ymddeol
Toy/s
Tegan/au
Music
Miwsig
Old fashioned
Hen ffasiwn
OTHER SETS BY THIS CREATOR