49 terms

Geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

afzetgebied
plaats waar iemand producten verkoopt
akropolis
hooggelegen stadsburcht
geld
betaalmiddel
commercieel
heeft te maken met handel
emigratie
verhuizen naar een ander land
kolonie
plaats waar een groep mensen zich vestigd
nijverheid
het maken van ambachtelijke producten
maatschappij
samenleving
onderwerpen
onder je heerschappij brengen
polis
stadsstaat
stadstaat
staat bestaande uit stad met omliggend gebied
aristocratie
regering van een groep aanzienlijke
burger
inwoner van een stad met bepaalde rechten
burgerschap
als geregeld is wie burgerrechten heeft
democratie
volksregering, bestuur waarbij het volk mag meebeslissen
monarchie
alleenheerschappij, bestuurd door een vorst die meestal wordt aangewezen door erfopvolging
ostracisme
schervengericht
rechtspraak
het rechtspreken, beslissen hoe wetten worden toegepast
schervengericht
systeem waarbij door stemming besloten wordt iemand te verbannen
tiran
alleenheerser die op onwettige manier de macht heeft gegrepen
tirannie
een alleenheerschappij, waarin een man op onwettige manier de macht heeft gekregen
barbaar
vreemdeling
beschaving
cultuur
filosofie bij de grieken
alle wetenschappen
filosoof
wijsbegeerte
legende
wonderlijk verhaal
mythe
godenverhaal
orakel
plaats waar goddelijke uitspraken gedaan worden
sage
heldenverhaal
aanleiding
directe oorzaak
directe oorzaak
aanleiding
marathon
hardloopwedstrijd
motief
reden waarom je iets doet
contrapost
houding met een gestrekt en een gebogen been
dorische zuil
zuil met statige vorm en eenvoudig kapiteel
fries
een strook versierd met beeldhouwwerk
fronton
driehoekige ruimte onder tempeldak
ionische zuil
zuil met slanke vorm, met voetstuk en krulvormig kapiteel
kapiteel
bekroning van zuil
klassiek
een voorbeeld uit de griekse of romeinse oudheid, dat telkens gevolgd wordt
komedie
blijspel
korintische zuil
zuil met slanke vorm met uitgebreid voetstuk en bladvormig kapiteel
perspectief
dieptewerking
tragedie
treurspel
zuilorders
zuilvormen
Een beschrijvende vraag
Geeft een beschrijving.
Bijvoorbeeld: Wanneer vond de Tweede Wereldoorlog plaats? Hoe verliep de verovering van Nederland?
Een verklarende vraag
Je zoekt een verklaring, een oorzaak.
Bijvoorbeeld: Waarom kwam Hitler aan de macht? Hoe komt het dat Nederland zo snel capituleerde?
Een waarderend vraag
Je geeft een betekenis, een soort van oordeel.
Bijvoorbeeld: Had de Tweede Wereldoorlog voorkomen kunnen worden? Heeft de vlucht van de koningin bijgedragen aan het snelle verlies van Nederland?
specerij
Een specerij is een natuurlijke plantaardige stof die smaak aan eten geeft