nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aansluiting
iets dat past, een verbinding
beoordelen
een oordeel, een mening over iets of iemand geven
bereik
de afstand die iets of iemand moet afleggen
in verbinding staan met
contact hebben met
model
voorbeeld, vorm
mogelijkheid
de kans
obstakel
hindernis, belemmering
optreden
handelen
procent
honderdste, per honderd
profiteren
voordeel hebben, gebruikmaken
regeling
op een bepaalde manier georganiseerd
salaris
betaling voor vast werk, loon
schaars
zeldzaam
storing
iets dat stoort, hindert
theorie
grondregels van een wetenschap, kunst of techniek
toevoegen
bijvoegen, erbij doen of erbij zeggen
uitstippelen
een plan maken, plannen
verzekeren (zich ergens van)
met nadruk duidelijk maken
weergeven
uitbeelden, beschrijven
zenden
sturen