Catherine's Welsh words 5

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Instead (of)
Yn lle
Not just
Dim jyst
Hen/s
Iar/ieir
Study
Astudio
Lambing time
Amser wyna
Playfil
Chwareus
Delighted
Wrth eu bodd
Crazy about
Dwlu ar
To save
Achub
Over the weekend
Dros y penwythnos
Cattle
Gwartheg
Next door
Drws nesa
Airport
Maes awyr
All kind of things
Pob math o bethau
Daft
Dwl
Couple
Cwpl
Library
Llyfrgell
Thank goodness
Diolch byth
In love
Mewn cariad
Address
Cyfeiriad
Birth certificate
Tystysgrif geni
Letter
Lythyr
Concert
Cyngerdd
Celebrate
Dathlu
Male voice choir
Cor meibion
Traditional
Traddodiadol
National anthem
Anthem genedlaethol
Recipe
Rysait
Daffodils
Cennin pedr
Shirt
Crys
Flag
Baner
Adult/s
Oedolyn/oedolion
Flour
Blawd
Currants
Cyrains
Baking powder
Powdwr codi
Pinch of salt
Pinsiad o halen
Frying pan
Padell ffrio
Hate
Casau
A smile
Gwen
Stone
Carreg
Hands
Dwylo
Ship
Llong
Rope
Rhaff
Without help
Heb gymorth
Call
Galw
Whether
A
Poor thing
Druan
6 pints
Chwe pheint
With pleasure
A phleser
Pleasure
Pleser
Take
Cymryd
Rich
Cyfoethog
Very rich
Tra chyfoethog
Her horse
Ei cheffyl
His horse
Ei geffyl
Their church
Eu heglwys nhw
To her church
I'w heglwys hi
Ring/the ring
Modrwy/y fodrwy
At lunchtime
Amser cinio
The little girl
Y ferch fach
Pocket
Poced
His pocket
Ei boced
Her pocket
Ei phoced
Duck/s
Hwyaden/hwyaid
The pacific
Y Mor Tawel
Snowdon
Yr Wyddfa
Easter
Y pasg
Flu
Y ffliw
Alphabet
Wyddor
Longest
Hiraf
During
Yn ystod
Arm
Braich
War
Rhyfel
Policeman
Plismon
Policewoman
Plismones
Actor/actress
Actor/es
Welshman
Cymro
Welshwoman
Cymraes
Other people
Pobl eraill
Old age
Henaint (m)
Health
Iechyd (m)
Secret
Cyfrinach (f)
Poetry
Barddoniaeth (f)
Surgery
Meddygfa (f)
Service
Gwasanaeth (m)
Feminine
Benywaidd
Masculine
Gwrywaidd
Castle/s
Castell/cestyll
Giant/s
Cawr/cewri
Leaf/leaves
Deilen/dail
House/s
Ty/tai
Capital of wales
Prifddinas Cymru
Police
Heddlu
Arrest
Arestio
In Wales
Yng Nghymru
Saucepan/s
Sosban/sosbenni
Complain
Cwyno
Ideal
Delfrydol
Flat
Fflat
Grand-daughter
Wyres