77 terms

Teach yourself Polish - 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

bardzo
very
przepraszam
I'm sorry
Nic nie szkodzi
It's all right
mężczyzna
man
paszport
passport
proszę
please; here you are; you're welcome
dziękuję
thank you
w porządku
in order, all right, OK
do widzenia
goodbye
dzień dobry
good morning/afternoon
paszport proszę
(your) passport please
w Polsce
in Poland
jako
as
turysta
tourist (masc.)
tak
yes
jestem
I am, I'm here
na wakacjach
on (my) holidays
na miesiąc
for a month
dobrze
well, right, OK, fine, good
wszystko
everything
jest
is
życzę
I wish (you)
miłego pobytu
(a) pleasent stay
potrzebuję pomocy
I need help
dziewczyna
girl
słucham panią
I am listening to you (to a woman)
pani
Mrs, Miss, Ms
nazywam się
my (sur)name is
z Anglii
from England
pani przyjaciółka
your (female) friend
mogę
I can
nie mogę znaleźć mojej przyjaciółki
I can't find my friend
proszę chwileczkę
please...a moment
zaczekać chwilę
wait a moment
proszona jest do Informacji
is requested to report to the information desk
dziękuję za pomoc
thank you for (your) help
nie ma za co
don't mention it
proszona
requested (to come)
przepraszać
to apologise for
szkodzić
to harm
porządek
order
wakacje
holidays
być
to be
Polska
Poland
życzyć
to wish someone something
miły
nice, pleasent, kind
pobyt
stay
potrzebować
to need
pomoc
help
słuchać
to listen to
nazywać się
to be called
móc
to be able
mój
my
chwila
moment, while
dziękować
to thank for
prosić
to ask for
nie
no, not
ten pan
that man
ta pani
that woman
Imię i nazwisko
first name and surname
Dobry wieczór
good evening
dobranoc
goodnight
mam
I have
Jak się pan nazywa?
What is your surname (to a man)
Czy mogłaby mi pani pomóc?
could you help me? (to a woman)
imię
first name
nazwisko
surname
i
and
Bardzo pana przepraszam
I'm very sorry (to a man)
Pan jest w Polsce jako turysta?
Are you in Poland as a tourist?
życzę miłego pobytu w Polsce
I wish you a pleasent stay in Poland
Jestem z Anglii
I am from England
Jak nazywa się pani przyjaciółka?
What is your friend's name?
proszę mówić wolniej
please speak more slowly
dziękuję bardzo za życzenia
Thank you for your good wishes
Czy mógłby mi pan pomóc?
Could you help me? (to a man)
znaleźć
to find
THIS SET IS OFTEN IN FOLDERS WITH...