31 terms

Monikon partitiivi, sanatyyppi käsi - käsiä, uusi - uusia

STUDY
PLAY
hiisiä
hiisi (pagan sacred forest)
hirsiä
hirsi
kaksia
kaksi (two)
kansia
kansi (cover, lid, deck)
kattilankansia
kattilankansi (pot cover)
kausia
kausi (season, period, epoch)
kirjankansia
kirjankansi (book cover)
korsia
korsi (straw, stalk)
kuukausia
kuukausi (month)
kuusia
kuusi (six)
kynsiä
kynsi (nail)
käsiä
käsi (hand)
köysiä
köysi (rope)
liesiä
liesi (stove)
länsiä
länsi (west)
mesiä
mesi = hunaja (honey)
orsia
orsi (roost)
paasia
paasi (flagstone)
pursia
pursi (barque)
reisiä
reisi (thigh)
susia
susi (wolf)
sysiä
sysi = hiili (charcoal)
tosia
tosi (true)
täysiä
täysi (full, complete)
uusia
uusi (new)
varsia
varsi (stalk, handle, arm) vrt. pitkävartinen
vesiä
vesi (water)
viisiä
viisi (five)
virsiä
virsi (hymn)
vuosia
vuosi (year)
yksiä
yksi (one)

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.