45 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

accuraat
zeer nauwwkeurig
adhesie
steun
amnestie
kwijtschelding van straf
analyseren
onderzoeken, ontleden
anoniem
naamloos
antecedent
woord waarnaar verwezen wordt
apotheose
schitterend sluitstuk
archipel
eilandengroep
cineast
filmmaker
clementie
genade, welwillendheid
collisie
botsing
congruent
overeenstemmend
consternatie
ontsteltenis, opschudding
domicilie
woonplaats
douceur
fooi, geschenk
elementair
cruciaal, broodnodig
explicatie
uitleg
fiducie
vertrouwen
geagiteerd
opgewonden, nerveus
hautain
hooghartig
hermetisch
volledig dicht, luchtdicht
heroïsch
heldhaftig
idyllisch
vreedzaam
illuminatie
verlichting
incognito
onder een schuilnaam
infaam
schandelijk, eerloos
inkleden
op een bepaalde manier brengen
inversteren
geld uitgeven voor iets met een doel op de langere termijn
jobstijding
ongeluksbericht
katalysator
versneller
lumineus
schitterend
minutieus
nauwgezet
moraal
principes
netelig
lastig
nivellering
gelijkmaken, verkleinen van verschillen
OESO
organisatie van economische samenwerking en ontwikkeling
ontluisterend
beschamend
optornen
er met moeite tegenin gaan
permanent
de hele tijd
PISA
programme for international student assessment
reflecteren
nadenken over een bepaald gegeven
scannend
verkennend
significant
een statisch begrip dat betekent dat de kans dat een bepaald verschijnsel voorkomt groter is dan het toeval normaal gesproken wil
systematisch
planmatig
triomfantelijk
zelfverzekerd als na een overwinning