Latin II Lessons XXXIII-XXXIV

STUDY
PLAY
acriter
keenly, fiercely
at
but
brevis brevis breve
short, brief
certo certare certavi certatus
compete
conicio conicere conieci coniectus
hurl, throw
contra (+acc)
against, on the other hand
cras
tomorrow
eicio eicere ieici eiectus
throw out
et...et
both...and
excipio excipere excepi exceptus
receive
fuga fugae F
escape
hic
here
leniter
gently
moveo movere movi motus
move
nisi
except, unless
obstupefacio obstupefacere obstupefeci obstupefactus
amaze, stun
odio sum odio esse
be hateful
potestas potestatis F
power
regina reginae F
queen
severus severa severum
strict, severe
tectum tecti N
roof, ceiling
utrum
whether
primus prima primum
first
secundus secunda secundum
second
tertius tertia tertium
third
quartus quarta quartum
fourth
quintus quinta quintum
fifth
sextus sexta sextum
sixth
septimus septima septimum
seventh
octavus octava octavum
eighth
nonus nona nonum
ninth
decimus decima decimum
tenth
auctor auctoris M
creator, author
me auctore
at my suggestion
damno damnare damnavi damnatus
condemn
dum
while, until
exstinguo exstinguere exstinxi exstinctus
extinguish, destroy, put out
gaudium gaudii N
joy
haud
not at all
immineo imminere imminui (+dat)
hang over
indicium indicii N
sign, evidence
modo
just
obviam eo obviam ire obviam ii (ivi) (+dat)
meet, go to meet
pendeo pendere pependi
hang
priusquam
before, until
procul
far
quasi
as if
tenebrae tenebrarum F pl
darkness
ultio ultionis F
revenge
vel
or
vestimenta vestimentorum N pl
clothes
adipiscor adipisci adeptus
obtain
amplector amplecti amplexus
embrace
comitor comitari comitatus
accompany
conor conari conatus
try
conspicor conspicari conspicatus
catch sight of
egredior egredi egressus
go out
hortor hortari hortatus
encourage, urge
ingredior ingredi ingressus
enter
loquor loqui locutus
speak
morior moriri mortuus
die
nascor nasci natus
be born
patior pati passus
suffer
precor precari precatus
pray (to)
proficiscor proficisci profectus
set out
regredior regredi regressus
go back, return
revertor reverti reversus
turn back, return
sequor sequi secutus
follow