Geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Atheïst
Iemand die niet gelooft in het bestaan van god
Bede
Plechtig maar dringend verzoek door de koning aan zijn onderdanen voor geld.
Standen
Hiërarchische verdeling van de samenleving in sociale lagen.
Rationalisme
Ander woord voor verlichting, een denkstroming uit de 18e , waarin het gebruik van het eigen verstand vooraan staat.
Huisnijverheid
Producten die thuis met de hand of eenvoudige machines gemaakt zijn.
Interpretatie
De verklaring die iemand geeft aan datgene wat zij/hij heeft gezien.
Natuurwet
Een algemene geldende regel die in de natuur steeds weer terugkomt, zoals de zwaartekracht.