55 terms

Reading Vocabulary - Facebook

Reading Vocabulary - Facebook
STUDY
PLAY
social networking site
sosyal paylaşım sitesi
account
hesap, kullanıcı hesabı
purpose
amaç, niyet
to gain benefits
yarar sağlamak
to matter
önem taşımak, önemli olmak
to found
kurmak, tesis etmek
psychology
psikoloji
keen
hevesli
attractiveness
cazibe, çekicilik
to launch
faaliyete geçirmek
to rate
oylamak
freshman
üniversite birinci sınıf öğrencisi
undergraduate
üniversite lisans öğrencisi
to sign up
bir internet sitesine üye olmak
promptly
hemen, gecikmeden
The Ivy League
Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, Princeton University, the University of Pennsylvania, and Yale University'den oluşan üniversiteler birliği.
to purchase
satın almak
to spread
yayılmak
worldwide
dünya çapında
registered
kayıtlı
buy-out
tamamını satın almak
rumoured
dedikodusu yapılan, rivayet edilen
to discuss
görüşmek, konuşmak, bahsetmek
to refuse
reddetmek
so far
şimdiye kadar
to develop
geliştirmek
application
uygulama
to announce
duyurmak
to reach
ulaşmak, erişmek
rumour
söylenti, dedikodu
to reveal
ortaya çıkmak
impostor
dolandırıcı, düzenbaz
to confirm
teyit etmek
flash-mob-style
flash mod styla
classify
sınıflandırmak, tasnif etmek
technicality
teknik ayrıntı, detay
eventually
sonunda, er ya da geç
controversy
uyuşmazlık, münakaşa
cross one's mind
aklından geçirmek, hatırına gelmek
sibling
kardeş
phenomena
olaylar
phenomenon
olay, fenomen
to hang around
dolanmak, gezinmek
debate
tartışma, müzakere
virtual community
sanal topluluk
to mingle with
kaynaşmak, haşır neşir olmak
identity theft
kimlik hırsızlığı
fraud
dolandırıcılık
to pretend
numara yapmak, yapar gibi görünmek
to stalk
gizlice takip etmek
harass
rahatsız etmek, tacizde bulunmak
to take precaution
önlem almak, tedbir almak
weapon
silah
sound judgment
sağlam muhakeme / değerlendirme
outstanding
üstün, seçkin, göz çarpan