Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Sateliet
Kunstmaan
Continent
Werelddeel
Identificeren
Vaststellen om wie het gaat
Analyse
Onderzoek
Gebaseerd
Uitgaande van
Uitgeplozen
Heel precies onderzocht
Zich koesteren
Zich verwarmen
Aan het licht komen
Bekend geworden
Oriëntering
Plaatsbepaling
Apathische
Lusteloos
Voorkomen
Uiterlijk
Authentieke
Oorspronkelijk
Territorium
Woongebied
Geografische
Aardrijkskunde
Huiveren
Rillen
Inventief
Vindingrijk
Alfabetisme
Geletterdheid
Ettelijke
Meerdere
Interpeteren
Manier van opvatten
Scenario
Verhaal
Becijferde
Berekenen
Enquête
Vragenlijst
Concentratie
Dichtheid
Corresponderen
Overeenstemmen
Indicatie
Aanwijzing
Creatief
Scheppend
Prominent
Belangrijk
Frequent
Veel gebruikt
Vocabulaire
Woordenschat