Wetenschapsfilosofie sem 1 industr wet.

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ontologie
zijns leer
conceptuele analyse
begripsanalyse
krietiek/
Onderscheid correct en niet correct
Wetenschap volgens aristoteles
Oorzaakleer
teleologische kijk
kwalitatieve verandering
Oorzakenleer
Materiële oorzaak
vormelijke oorzaak
efficiente oorzaak
Doeloorzaak
Teleologische kijk
Alles heeft doel
Kwalitatieve verandering
iets veranderd, ook eigenschappen
Doel van aristoteles
komen tot universele uitspraken
hoe komt aristoteles tot uitspraken
1. Concrete observatie
2. Afleiding maken
3. formuleren uitspraak
Soorten Uitspraken
1. Universele Uitspraken
2. Particuliere uitspraken
3. concrete uitspraken
Deductie
Universeel naar concreet
vb deductie
A=B
C=A
dus C=B
Inductie
Concreet naar universeel
vb Inductie
zwaan 1 is wit, 2 en 3 ook DUS alle zwanen zijn wit
Voorwaarden inductieve redenering
1. Veel observaties
2. gevarieerde observaties
3. geen contradicties
problemen inductieve redenering
1. testen universele uitspraken kan botsen met ethiek
2. praktisch testen van sommige universele uitspraken is onmogelijk
3. drogreden (petitio principe)
Wetenschapsfilosofie volgens Galilei
Wiskunde is de basis van wetenschap
Wetenschapsfilosofie volgens Copernicus
Niet-teologisch - Moet gekeken worden naar voorgeschiedenis van object
Wetenschapsfilosofie volgens Boyle
Kwantitatieve relaties - kijken naar relaties tussen 2 objecten en wetten voorstellen
Experimenten
iets doen met object om zo meer te weten te komen over object
waar komt wetenschappelijk denken vandaan?
Sociale emancipatie (begin vooral lagere werkklasse)
statuut van wetenschappelijke revolutie
barrière tussen handwerk en wetenschap vervaagd (kloof lagere en hogere klasse ook) wetenschappers gaan meer experimenteren naar kenmerken object
De rol van technologisch handelen
concreet omgaan met objecten in expermenten dan kan er pas wetenchappelijke kennis ontstaan
hoe moeten we wetenschappelijke evolutie verstaan
1. Logisch empirisme
2. karl popper
3. thomas kuhn
Wat is logisch empirisme
Wienerkring (wenen) - rudolf Carnap.

wetenschap evolueert door verificatie: Hekel aan metafysica, ontologie of zijnsleer
proces van verificatie
1. verificatie moet mogelijk zijn
2. waarheidcondities opstellen
3. nagaan of waarheidscondities gevolgd worden
4. uitspraak: waar of niet waar
correspondentietheorie van waarheid
uitspraak is waar (en niet de realiteit) indien in overeenstemming
probleem verficatie
verificatie kan niet voor alles (universele wetten). te streng criterium
Confirmatie
1. zoek naar observaties die de theorie bevestigen (meer is beter)
wanneer vooruitgang volgens empiristen?
hogere confirmatiegraad dan concurrerende theorie
wie was karl popper
Oostenrijks - britse filosoof, bekend in politiek.

1. Nooit volledige zekerheid dat theorie klopt (altijd voorlopig, zelfde probleem empiristen)

2. Wetenschap wordt geleid door falsificatie
mening karl popper over wetenschappers
1. gekarakteriseerd: kritisch, anti-dogmatische houding

2. wetenschapper stelt onwaarheidscondities op (niet waarheidscondities)

3. theorie moet weerlegbaar zijn
demarcatiecriterium:
een theorie is wetenschappelijk indien deze weerlegd kan worden
Thomas kuhn
"structure of scientific revolutions" 1962

dacht na over aristoteles: hoe mogelijk dat er zolang in aristoteles geloofd werd?

oplossing: spraken over andere dingen
voorbeeld verschil aristoteles en copernicus
Aristotelis: aarde staat centraal
copernicus: zon staat centraal

A: aarde is vergankelijke leven
C: aarde is planeet
hoe kan iets twee betekenissen hebben
1. metafysisch verschil: perspectief geeft object betekenis
2. perspectief is beeld van waaruit men naar de wereld kijkt
3. paradigma: verzameling van opvattingen die samen perspectief vormen waaruit werkelijkheid een betekenis krijgt
wat is perspectivisme
het zien of niet (willen) zien van wereld op een bepaalde manier door verschil in paradigma