Ethiek en techniek - filo sem1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

noem de 3 types van ethiek
1. plichtethiek
2. deugdethiek
3. consequentialisme
plicht ethiek
ontwikkeld door: Emmanuel Kant
volgt wetten/ plicht

probleem: kijkt niet naar gevolgen en effecten context onafhankelijk.
deconstructie
aantonen dat twee dingen niet gescheiden zijn methode afkomstig van jacques derrida
Gedachten gang emmanuel kant
twee werelden:
1. natuur (causale wetten)
2. vrijheid en autonomie (ethiek behoort hierbij)

kant Breekt met christelijke ethiek (mens stelt autonoom de wet op
heteronomie
de mens onderwerpt zich aan oneigen wetten
autonomie (kant)
de mens maakt zelf wetten en bepaalt wat hij doet
subjectieve wet
vb wetten zoals binnen een gezin
objectieve wet
universeel, geldt voor iedereen (kant)
hypothetisch voorwaardelijke wet
doel wordt voorop gesteld, als je wilt slagen moet je studeren
categorisch onvoorwaardelijke wet
wet die altijd geld, staat los van doelen, (men mag niet stelen).

Volgens kant moet men hieraan gehoorzamen
4 mogelijke reacties op de wetten
1. Ik gehoorzaam, en ben gelukkig
2. ik gehoorzaam niet, en ben gelukkig
3. ik ben ongelukkig, want heb eigen verlangens
4. ik ben ongelukkig, want ik kan niet gehoorzamen
Consequentialisme
Gedrag zelf telt niet enkel gevolgen van het gedrag

intenties zijn ook onbelangrijk
wat hebben consequentialisten gemeen
1. leggen Pro's en Con's naast elkaar --> verbeelding
2. maken vervolgens een balans --> rekenen
Deugdethiek
de persoon is van belang
(aristoteles, macintyre, van tongeren)

deugd is diep verankerde morele eigenschap die er altijd is
dubbelzinnig statuut van deugden
1. bestaan slechts in woorden, gedragingen
2. lijken meer dan woorden, gedragingen

deugden vereisen discipline en oefening om te behouden en niet naar extremen te neigen
twee kritieken deugdethiek
1. wat met diversiteit? - individu beschikt over meerdere deugden en laat niet in verschillende situaties zelfde deugd zien

2. te elitair? - niet iedereen heeft mogelijkheid/geluk om deugden te ontwikkelen
OTHER SETS BY THIS CREATOR