Cultuurfilosofie en techniek - filo sem 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Vervreemdingstheorie
techniek verbreekt de eerste, beste verhouding met de realiteit
Karl jaspers
"techniek is als het monster van Frankestein"

Techniek vervreemdt de mens van zichzelf en bedreigt de menselijke uniciteit
Martin Heidegger
Politiek Vs. Filosofie (nazi-sympatisant, kwaliteit staat los van politieke overtuiging)

traditioneel
vervreemdingsthese

aanhanger onthologie van technologie:
wat is techniek? wat is het wezen van techniek
4 aspecten die gedachtegang M Heidegger over techniek introduceren
1. de mens is passief aan techniek onderworpen
2. vooral onderworpen wanneer techniek als neutraal middel wordt beschouwd
3. techniek is NIET neutraal
4. opvatting "neurale-techniek" belemmert zicht op het wezen van techniek
wat is Metafysica?
"achter de natuurlijke verschijnselen gaan denken"

oudere vorm

- preSocrates: 4 elementen (water, aarde, vuur, lucht)
- Plato: Ideëen
- thomas van aquino: God
ontologie
men gaat op zoek naar het 'zijn'
onto-theologie
oorsprong van het 'zijn' ligt bij god

klassiekere vorm
De-ontologie
kijkt naar hoe het zou moeten zijn
Wat is het wezen van de mens volgens Heidegger?
Heidegger niet met onto-theologie eens
1. hij leeft in werkelijkheid, het leven is altijd verbonden,omgeven door iets anders --> Dasein

2. De mens is op de wereld "geworpen" door anderen
2 manieren hoe men zich kan opstellen met de wereld
1. Passief - je laat je leiden door 'men' (slechte manier)
2. Actief - eigen beslissingen zonder zich te laten leiden door grote massa ( goede manier)
Wat is ontologie van de techniek?
Techniek is een manier van ontbergen, een manier van werkelijkheidsontsluiting.
- het ontsluit de werkelijkheid, maar creëert niets nieuws-


bekijken van de
wat is ontbergen?
volgens heidegger is het een manier om naar de werkelijkheid te kijken door middel van techniek. de werkelijkheid verschijnt als iets beschikbaar, en is manipuleerbaar en controleerbaar
wat is DASEIN
de mens wordt omgeven door dingen die niet de mens zelf zijn. DASEIN is een aspect dat eigen is aan de mens , men is dus nooit alleen
wat is de filosofie van Heidegger
werkelijkheid is absoluut, wat men ervan ziet is relatief, ieder perspectief heeft een andere werkelijkheid

ontbergen is een manier van kijken naar de werkelijkheid doormiddel van techniek waardoor de werkelijkheid manipuleerbaar en controleerbaar verschijnt.

Het wezen van de techniek is niet-instrumentalistisch, het is geen middel, het is manipuleerbaar en controleerbaar
4 kriteria op denken van heidegger
1. dé techniek bestaat niet
- verschillende objecten veranderen met de tijd
- verschillende contexten waarin techniek gebruikt wordt

2. techniek niet interpretatief maar operatief
- het veranderd de werkelijkheid

3. Traditionele techniek zou minder erg dan moderne techniek zijn
- in beide technieken( modern en traditioneel) werd techniek als bestand gezien

4. geen duidelijke reden dat kunst ons red van vervreemding: kunst is ook perspectief