2. Omgeving en organisatie

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

afstemming
het richten van de organisatie op de omgeving
omgevingsfactoren
organisaties staan bloot aan factoren die maar zeer beperkt door die organisatie zelf te beïnvloeden zijn. De factoren zijn echter van zeer groot belang voor het succes van organisaties.
vermogensverschaffers
Bestaan uit aandeelhouders, financiële instellingen en de overheid. Organisaties willen een goede relatie met ..... . Organisaties zijn immers aangewezen op financiële middelen om hun activiteiten te kunnen uitbreiden of in bestaande vorm te kunnen blijven uitoefenen
verschillende omgevingsfactoren
Technologische, economische, politieke, milieu, maatschappelijke en demografische
Afnemers
vormen een belangrijke partij aangezien zij vraag uitoefenen naar producten en diensten, en de organisatie haar bestaansrecht ontleent aan het voorzien in deze behoeften.
leveranciers
organisatie maakt gebruik van producten of diensten van andere organisaties.
concurrentie
De concurrentie bepalen min of meer de speelruimte die organisaties hebben op de markt daar waar het gaat om het aanbod , prijs, kwaliteit, distributiekanaal, R&D uitgaven, marketing enz. Het is dus belangrijk de concurrenten te traceren en vervolgens te analyseren wat hun marktpositie is.
werknemers
vormen het belangrijkste kapitaal van iedere organisatie en kunnen als kritische succes factor worden beschouwd.
Belangenbehartigingsorganisaties
daar wordt onder verstaan organisaties die de belangen van een bepaalde groep mensen behartigen.
Overheidsinstelling
deze beïnvloeden organisaties doordat ze moeten toezien op de naleving van regels die door de overheid zijn uitgevaardigd.
Media
in het informatietijdperk spelen ze een hele belangrijke rol. Het aandachtsveld van .... is gericht op alles wat zich in de samenleving afspeelt en van enige betekenis is voor individuen.
Machtspositie van partijen
De mate waarin partijen invloed kunnen uitoefenen op organisaties. Van groot belang is hierbij de ... die een dergelijke partij op een bepaald moment heeft.
economische unie
wanneer lidstaten hun economische en politieke soevereiniteit in grote mate overdragen aan gemeenschappelijke instituties.
vrijhandelszone
alleen de onderlinge handelsbelemmeringen worden door de deelnemende landen afgeschaft.
douane-unie
hier wordt tevens een gemeenschappelijke handelspolitiek gevoerd. De opbrengsten uit invoertarieven worden hierbij via een bepaalde sleutel onderling verdeeld.
gemeenschappelijke markt
de basis is een douane-unie. daarnaast worden de belemmeringen op het gebied van productiefactoren weggenomen.
volledige politieke en economische unie
hierbij gaan landen geheel samen. bijv. VS
gemeenschappelijke interne markt
vrijheid van: goederenverkeer, dienstenverkeer, kapitaalverkeer, personenverkeer
fysieke belemmeringen
dit zijn douanecontroles en de bijbehorende papierwinkel en het oponthoud aan de grenzen
belemmeringen van technische aard
er bestaan verschillen in voorschriften voor productnormen, afscherming van de markt voor overheidsaankopen in de bepalingen van het ondernemingsrecht.
fiscale belemmeringen
dit zijn verschillen in btw tarieven en accijnzen, waardoor verrekening en controles aan de grens noodzakelijk zijn
mvo
wordt ook wel duurzaam ondernemen genoemd. bedrijven kunnen door duurzaam te ondernemen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. PEOPLE, PLANET, PROFIT.
4 stappen plan MVO
Analyse, Beleid, Uitvoering, Evaluatie.
Partijen
Ook wel belanghebbenden uit de omgeving genoemd, oefenen ieder op zich directe invloed uit op organisaties.
1.afnemers
2.leveranciers
3.concurrentie
4.vermogensverschaffers
5.werknemers
6.belangenbehartigingsorganisaties
7.overheidsinstellingen
8.media