12 terms

maatschappijleer: thema 2 §7

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Eiser
degene die de zaak de rechter voorlegt
Gedaagde
de persoon waarvan iets wordt geëist en die daarom voor de rechter wordt gedaagd
Rechtspersonen
een groepje mensen zoals een stichting of een bv
Dagvaarding:
hier in staan-> naam eiser
de eis
motivatie van de eis
tijdenstip en plaats van de rechtszaak
Procureur
de persoon waardoor je verplicht in ingewikkelde situaties door vertegenwoordigt wordt
Dwangsom
het bedrag wat je moet betalen als je je niet aan de afgesproken regel houdt
Schadevergoeding
het geld wat de verliezende partij in de rechtszaak moet betalen
Loonbeslag
ieder maand betaal je een deel van je inkomen aan de winnende partij
Kort geding
een versnelde en eenvoudige procedure die wordt behandeld door een voorzieningsrechter
Voorlopig oordeel
uitspraak die wordt gedaan voor de definitieve uitspraak
Bodemprocedure
de definitieve uitspraak in het normaal burgerlijk proces
Bezwaar
het er niet mee eens zijn