Computersystemen

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

wat is de wet van Moore (1965)
aantal transistoren op geintegreerde schakeling (IC) groeit exponentieel

geldt niet enkel voor CPU's
Pro's en Cons evolutie computers
Pro's : kansen
-meer performantie
- goedkopere componenten
- economische groei

con's: bedreigingen
- nieuwe chips ontwikkelen wordt erg moeilijk en duur
-kostprijs fabriek groeit exponentieel
(wet van chang)
aantal transistoren =niet performantie
2x performantie = 4 x transistors
noem de 4 hoofd onderdelen van computersysteem
- Moederboord
- geheugen
- cpu & koeler
- I/O interface
Functie CPU
neemt alle bewerkingen voor zijn rekening: rekenen, controle

geen CPU = geen werkende computer
Functie Geheugen
opslag gegevens en instructies

von neumann architectuur
Functie I/O interface
communiceren met buitenwereld
functie Bus:
onderlinge verbinding van verschillende onderdelen
onderdelen CPU
- INSTRUCTIE DECODER: genereert controlesignalen om instructies uit te voeren.

-INSTRUCTIE REGISTER: bevat de uit te voeren instructie

-ALU : voert de berekeningen uit

-INTERNE REGISTERS: tijdelijke opslag

-ACCUMULATOR: register waarin operands en resultaten van berekeningen weggeschreven worden

-PROGRAM COUNTER: adres van de volgende uit te voeren instructie

-ADRESREGISTER: adres dat naar het geheugen gestuurd moet worden

-DATAREGISTER: uitwisseling van gegevens met het geheugen
wat is programma
aantal instructies opgeslagen in in het geheugen
hoe kan je operand interpreteren?
adres, operand zelf, intern register, relatief adres, indirecte verwijzing
hoe werkt de fetch cycle?
1. program counter -> adresbuffer
2. adresbuffer -> adresbus
3. read signaal uitsturen
4. program counter ++

wachten op data uit het geheugen

5. databus -> databuffer
6. databuffer -> instructie register
hoe werkt de Execute cycle?
OPERANDS OPHALEN
1. adres operand -> adresbuffer
2. adresbuffer -> adresbus
3. read signaal uitsturen

WACHT TOT GEHEUGEN REAGEERT

4. databus -> databuffer
5. databuffer -> accumulator of ALU

VOER BEREKENINGEN UIT
6. bereken

BEWAAR RESULTAAT
7. ALU of accumulator -> databuffer
8. databuffer -> databus
9. adres operand -> adres buffer
10. adresbuffer-> adresbus
11. write signaal uitsturen
6 factprem doe rol spelen bij model geheugen
- productie
- kostprijs
- snelheid
- vluchtigheid
- capaciteit
- vermogenverbruik