nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

malafide
onbetrouwbare
ontluisterend
ontdaan van alle glans/pracht
trauma
sterk blijvende zielsaandoening die een blijvende stoornis veroorzaakt
proclameren
aankondigen/bekendmaken
motto
spreuk/leus
fingeerde
verzon
calculerend
berekenend
relatief
betrekkelijk
anarchisten
aanhangers van het anarchisme
anarchisme=leer van de hoge hand van opgelegde regels verwerpt en streeft naar individuele vrijheid.
commotie
opschudding
hilariteit
uitbarsting van vrolijkheid
afbakenen
de grens aangeven
essentiel
wezenlijk
jeremiëren
jammeren
essay
persoonlijk gekleurd artikel
intrigeert
wekt mijn belangstelling
echelons
rangen
funderen
baseren
intervenieerde
kwam tussen beide
permitteren
veroorloven
geciviliseerd
beschaafd/ontwikkeld
minuscule
zeer klein
gedijt
groeit
scepsis
twijfel
consciëntieus
zorgvuldig
stoïcijns
onverstoorbaar/gelijkmoedig
ongerijmd
wat in strijd is met gezond verstand