15 terms

Sveriges valsystem

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Medborgare
Den som bor i ett land och har fulla politiska och sociala rättigheter och skyldigheter.
Valdeltagande
Ett mått på hur många i ett land som deltar i ett val.
Allmänna val
Ett val där alla röstberättigade har rätt att delta.
Europaparlamentet
EU:s folkvalda parlament. Tillsätts genom fria val.
Röstberättigad
Den som har rätt att rösta i ett val.
Förtidsrösta
Att rösta innan valdagen. På vissa platser i landet finns den möjligheten.
Valsedel
Det dokument som använd vid val. Det finns en för varje parti med olika färger för riksdag, landsting och kommun.
Personröst
Man kan "kryssa" en kandidat man tycker är extra bra.
Proportionella val
Ett valsystem där partierna får platser i ett parlament i förhållande till antal röster de får. Får ett part 50% av rösterna får de i regel 50% av platserna.
Valkrets
Ett bestämt område som har ett visst antal mandat till ett parlament
Mandat
De valda platserna i riksdagen/ landstinget/ kommunfullmäktige. Väljs för en period på fyra år i Sverige.
Mandatperiod
Den period som en person väljs för till riksdag, landsting och kommuner.
Utjämningsmandat
39 särskilda mandat i Riksdagen som används för att få bättre proportiornalitet.
Spärrgräns
En gräns som behöver komma över för att få mandat i riksdag eller landstinget. I riksdagen är gränsen 4% och i landstingen 3%.
Vågmästare
Det parti som kan samarbeta med två jämstarka sidor i politiken och avgöra om ett förslag går igenom eller inte.