14 terms

Regeringen

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Statsminister
Regeringschef i Sverige.
Majoritetsregering
Regering som har stöd av fler än 50% av ett parlaments ledamöter.
Minoritetsregering
Regering som har stöd av färre än 50% av ett parlaments ledamöter.
Koalitionsregering
Ett förbund, eller allians, av olika grupperingar eller partier. Kan vara både majoritetsregering och minoritetsregering.
Enpartiregering
En regerings som består av bara ett parti. Kan vara både en majoritetsregering och en minoritetsregering.
Samlingsregering
En regering som bildas av alla, eller de flesta, partier i ett parlament vid någon form av kris.
Verkställning
När ett beslut genomförs.
Departement
Lyder under regeringen. De flesta statsråd har sitt eget. Dessa ansvarar för att riksdagens beslut på ett visst område blir genomförda. T.ex. ansvarar Utbildningsdepartementet för alla skolfrågor.
Förordning
En bestämmelse från regeringen som inte är en lag. Underordnade olika lagar men regeringen behöver inte gå till Riksdagen för att få godkänt. Exempelvis är läroplanen som styr skolan en sådan.
Statsråd
En av regeringens medlemmar. Styr över ett politiskt område.
Minister
En av regeringens medlemmar. Styr över ett politiskt område. Ett annat ord för statsråd.
Länsstyrelse
Den högsta myndigheten i ett län. Statens Representant. Ansvarar för den statliga förvaltningen i de olika länen. Arbetet leds av en landshövding som utses av regeringen.
Landshövding
Statens representant i länen. Leder länsstyrelsens arbete.
Ministerstyre
När en minister försöker styra en myndighets arbete eller lägger sig i enskilda arbetsuppgifter. Detta är inte tillåtet i Sverige.