10 terms

Kommuner, landsting och regioner

STUDY
PLAY
Kommunfullmäktige
Den folkvalda församlingen på kommunal nivå. Kommunens högsta beslutande organ.
Landstingsfullmäktige
Den folkvalda församlingen på landstingsnivå. Där landstingen ersatts av regioner kallas det istället regionfullmäktige.
Kommunalskatt
Den skatt som tas ut av kommuner.
Kommunstyrelse
Styr kommunens verksamhet. Fungerar ungefär som kommunens regering.
Kommunalråd
Fungerar som en sorts ministrar för kommunen.
Nämnd
Politiskt ansvariga för ett visst område i kommunen.
Län
Område för statens administration på regional nivå.
Landsting
Vår mellersta administrativa nivå. Val sker till ... -fullmäktige som är dess motsvarighet till Riksdagen. Ansvarar t.ex. för sjukvård.
Region
Har på vissa ställen ersatt landsting.
Regionstyrelse
Styre över regionerna ungefär som en regering.
OTHER SETS BY THIS CREATOR