33 terms

Geschiedenis begrippen hoofdstuk 5

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Dekolonisatie
Het onafhankelijk worden van kolonies.
Verenigde Naties
Volkerenorganisaties die in 1945 werd opgericht om oorlogen te voorkomen.
Veiligheidsraad
Hoogste orgaan van de Verenigde Naties, met vijf vaste en tien wisselende leden.
Koude Oorlog
Vijandigheid tussen het Oostblok onder leiding van de Sovjet-Unie en het Westen onder leiding van de VS.
Ideologie
Ideeën over hoe de maatschappij moet worden georganiseerd.
Invloedssfeer
Gebied waar een land invloed heeft, meestal geaccepteerd door andere landen.
Oostblok
Communistische landen in Europa onder leiding van de Sovjet-Unie.
Ijzeren Gordijn
De ondoordringbare grens tussen het Oostblok en West-Europa.
Bondsrepubliek Duitsland
Sinds 1949 de naam van West-Duitsland, sinds 1990 de naam van heel Duitsland.
DDR
Communistische staat in Oost-Duitsland (1949-1990)
NAVO
(Engels NATO) Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, militair bondgenootschap van de VS, Canada en Europese landen.
Warschaupact
Militair bondgenootschap onder leiding van de Sovjet-Unie.
Containment
De Amerikaanse politiek in de Koude Oorlog om verspreiding van het communisme te voorkomen.
Marshallplan
Economische hulp van de VS voor West-Europa van 1948 tot 1952.
Wapenwedloop
Strijd om het bezit van de meeste en krachtigste wapens.
Glasnost
Russisch voor openheid; de politiek van Gorbatsjov om vrijheid van meningsuiting toe te staan.
Midden-Oosten
De landen in het westen van Azië en het noordoosten van Amerika.
Terrorisme
Het plegen van geweld om de bevolking schrik aan te jagen.
Massavernietigingswapens
Wapens waarmee veel mensen tegelijk konden worden gedood, zoals kernwapens.
Extremist
Iemand die met geweld politieke doelen wil bereiken.
Diaspora
Verstrooiing van de joden over de wereld.
Zionisme
Het streven naar een joodse staat in het gebied rond Jeruzalem.
1948
David Ben Goerion riep de staat Israël uit & Israël oorlog.
1978
Camp David akkoord
Begin, Sadat en Carter.

Tegenstander: Arafat
1967
Zesdaagseoorlog
1973
Yom Kippoer-, Oktober-, Ramadanoorlog.
1945
Oprichting Verenigde Naties
1949
Oprichting NAVO
1955
West-Duitsland bij de NAVO
1956
Hongaarse opstand neergeslagen
1958
Tsjechische opstand neergeslagen
1945-1989
Koude Oorlog
1947
Verdelingsplan palestina afgekeurd
OTHER SETS BY THIS CREATOR