formules chemie sem 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ideale gaswet
P.V=N.R.T
1 mol
Hoeveelheid van een stof die evenveel eenheden bevat als dat er atomen aanwezig zijn in exact 12 gram 12C

= Na = 6.0221367 x 10^23 getal v. avogadro
procentuele obrengst
exp/theor *100%
Molariteit
N mol opgeloste stof / liter oplossing
Molaliteit
n mol opgeloste stof / kg oplosmiddel