16 terms

ESP - Inflation (with Turkish definition)

For suggestions and comments: Abdullah PEKEL abdullah.pekel@gmail.com
STUDY
PLAY
phenomenon
olgu, olay (isim)
asset
varlık, mülk (isim)
erosion
aşınma (isim)
to maintain
sürdürmek, devam ettirmek (fiil)
landlord
ev sahibi (isim)
impact
etki, tesir (isim)
crude oil
ham petrol (isim)
to hand over
teslim etmek (fiil)
prune
kuru erik (isim)
flax seed
keten tohumu (isim)
to overlook
görmezden gelmek (fiil)
to ignore
göz ardı etmek (fiil)
to skyrocket
birden artmak, birdenbire yükselmek (fiil)
to stock up
stok yapmak, depolamak (fiil)
hoarding
stok yapmak, istiflemek (isim)
inflation
enflasyon, para şişkinliği (isim)