20 terms

Fruit

STUDY
PLAY
水果
shui guo, fruit
蘋果
ping guo, apple
梨子
li zi, pear
橘子
ju zi, orange
香蕉
xiang jiao, banana
草莓
cao mai, strawberries
小藍莓
xiao lan mei, blueberries
西瓜
xi gua, watermelon
木瓜
mu gua, papai
水蜜桃
shui mi tao, plum
哈密瓜
ha mi gua, cantelope
楊桃
yang tao, star fruit
奇異果
qi yi guo, kiwi
檸檬
ning meng, lemon/ lime
葡萄
pu tao, grapes
葡萄柚
pu tao you, grape fruit
鳳梨
feng li, pineapple
芒果
mang guo, mango
蕃茄
fan qie, tomato
櫻桃
ying tao, cherries