7 terms

Learning Irish-Prepositional Pronouns: ar

Prepositional pronouns with ar
STUDY
PLAY
orm

ormsa
orm féin
ormsa mé féin
ort

ortsa
ort féin
ortsa thú féin
air

airsan
air féin
airsan é féin
uirthi

uirthise
uirthi féin
uirthi í féin
orainn
muid
orainne
orainn féin
orainne muid féin
oraibh
sibh
oraibhse
oraibh féin
oraibhse sibh féin
orthu
siad
orthusan
orthu féin
orthusan iad féin