30 terms

Engelska bindeord SPEAKING

STUDY
PLAY
först, främst
first
därefter, nästa
next
senare
later
efter det
after that
till slut
at last
efteråt
afterwards
från då, fortsättningsvis
from then on
under tiden
meanwhile
när
when
före
before
medan
during
medan, under tiden
while
till sist, slutligen
eventually
jämfört med
compared to
men, dock
however
i motsats
in contrast
tvärt om
on the contrary
vanligtvis, brukar
usually
därför
therefore
eftersom
since
dessutom, (inte moreover)
furthermore
å andra sidan
on the other hand
för att sammanfatta
to conclude
till sist
finally
annars
otherwise
ofta
frequently
tillfälligt,ibland
occasionally
som ett resultat
as a result
fastän
although
trots att
even though
OTHER SETS BY THIS CREATOR