41 terms

Schooltaalwoorden wiskunde

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ondertekenen
een handtekening plaatsen
De gelijkenis
iets waarin dingen op elkaar lijken; de overeenkomst
Het gegeven
wat bekend is
De evaluatie
de beoordeling
Correct
juist; zoals het hoort
Het procent
het honderdste deel; het percent
Het percentage
in procenten uitgedrukte hoeveelheid
De kolom
strook van boven naar onder
De rij
van links naar rechts; naast elkaar
De tabel
verzameling van rijen en kolommen,meestal met een titeltje
Berekenen
uitrekenen; weten hoeveel iets is door te rekenen
Het gemiddelde
alle getallen samen delendoor het aantal getallen
Het besluit
de beslissing
Vereenvoudigen
op een gemakkelijke maniervoorstellen; gemakkelijker maken
Afleiden uit
op basis van gegevens iets besluiten
De definitie
de precieze verklaring van een woord of een begrip
De inhoud
hoeveel ergens in kan
Het volume
de hoeveelheid; de grootte van iets
Formuleren
zeggen of schrijven; in woorden uitdrukken
De constructie
de bouw; de manier waarop iets gemaakt of gebouwd is
Construeren
opbouwen; maken; tekenen
Omschrijven
in woorden uitdrukken hoe iemand of iets is
De conclusie
wat je kan besluiten uit een onderzoek
Illustreren
iets duidelijk maken door een voorbeeld, een tekening, ...
Cursief
schuin gedrukt
Omcirkelen
een rondje om iets trekken
De opgave
taak
Benoemen
een naam geven; zeggen wat iets is
Kenmerk
een eigenschap waaraan je iets of iemand herkent
Rangschikken
in een volgorde plaatsen; ordenen
De proef
een onderzoek om te zien hoe iets is; een test
De methode
de manier waarop je iets doet;hoe je tewerk gaat
Minstens
niet minder dan; minimaal
Grondig
heel degelijk; zeer goed en zorgvuldig
Met andere woorden (m.a.w.)
anders gezegd
De schets
een snelle tekening of een beschrijving van hoe iets is of moet worden
Vervolgens
daarna
Het raster
netwerk van punten of lijnen
Onderstrepen
een lijn zetten onder woorden zodat die meer aandacht krijgen
Inzicht
wat je hebt als je helemaal begrijpt hoe iets in elkaar zit
Symbolen
verkorte schrijfwijze van begrippen