40 terms

Aardrijkskunde Hoofdstuk 8

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

altijdgroene mediterrane plantengroei
Vorm van vegetatie in het Middellandse Zeegebied die is aangepast aan een klimaat met lange periodes van droogte
broeikasgassen
gassen in de atmosfeer die de eigenschap hebben om warmte vast te houden
condenseren
het overgaan van waterdamp naar vloeibaar water
draineren
het afvoeren van overtollig (grond) water door een buizensysteem
droge lucht
lucht met weinig waterdamp erin
frontale neerslag
een neerslagvorm die ontstaat als koude lucht en warme lucht met elkaar in botsing komen
gematigd zeeklimaat
een klimaat gekenmerkt met zachte winters en koele zomers, met het hele jaar neerslag
gemengd bos
een vorm van vegetatie met naaldbomen en loofbomen door elkaar heen
gesteldheid van het aardoppervlak (zee/water)
de snelheid waarmee land of water kan opwarmen of afkoelen onder invloed van de zon
handelsgewassen
gewassen die worden verbouwd met de bedoeling om ze te verhandelen voor consumptie
hooggebergteklimaat
klimaat in hooggebergtes met lage temperaturen en veel neerslag in de vorm van sneeuw
hooggebergtevegetatie
verschillende vegetatiegordels die naarmate je hoger komt zich steeds meer aanpassen aan de kou
irrigatie/irrigeren
kunstmatige bevloeiing of beregening van het land
kooldioxide
een belangrijk broeikasgas dat warmte kan vasthouden
landbouw en visserij
vormen van bestaansmiddelen in de primaire sector
lijzijde
zijde van een gebergte waar droge lucht naar beneden valt
loefzijde
zijde van een gebergte waar natte lucht naar boven gaat
Luchtvochtigheid
De hoeveelheid waterdamp in de lucht
Mediterraan klimaat
Klimaat met warme, droge zomers, zachte winters en neerslag in de winter
Methaan
Een belangrijk broeikasgas dat warmte kan vasthouden
Natte lucht
Lucht met veel waterdamp erin
Natuurlijk broeikaseffect
Het vasthouden van warmte in de atmosfeer door broeikasgassen die op een natuurlijke wijze in de atmosfeer zijn gekomen
Neerslag in alle jaargetijden
Klimaat met het hele jaar regen
Neerslagintensiteit
De hoeveelheid neerslag in millimeters per uur
Neerslagverdeling
De mate waarin de neeralag in een gebied over een jaar verdeeld is
Nuttige neerslag
De hoeveelheid neerslag die door planten en gewassen gebruikt kan worden
Piekafvoer
Een grote hoeveelheid water die in een korte tijd moet worden afgevoerd via een rivier
Regenschaduw
Zijde van een gebergte waar weinig neerslag valt doordat de lucht naar beneden valt
Steppeklimaat
Klimaat met weinig neerslag (250-500 mm) zodat boomgroei niet mogelijk is
Steppevegetatie
Vorm van vegetatie met grassen en struiken die zijn aangepast aan het droge klimaat
Stijgingsneerslag
Een neerslagsvorm die ontstaat doordat de zon het aardoppervlak verwarmt waardoor de lucht opstijgt en uitregent
Stuwingsneerlsag
Een neerslagsvorm die ontstaat als lucht met veel waterdamp tegen een gebergte botst en hierdoor opstijgt en uitregent
Vegetatiezone
Gebied dat dezelfde natuurlijke plantengroei heeft
Verdampen
Het overgaan van vloeibaar water naar waterdamp
Versterkt broeikaseffect
Het vasthouden van warmte in de atmosfeer door broeikasgassen die door menselijke activiteiten in de atmosfeer zijn gekomen
Voedselgewassen
Gewassen die bedoeld zijn voor consumptie
Waterbalans
De balans tussen aanvoer en afvoer van water in een gebied
Waterdamp
Water in gasvorm. Is ook een belangrijk broeikasgas dat warmte kan vasthouden
Zeespiegelstijging
Stijging van de zee ten opzichte van het land
Zonnekracht
De hoeveelheid zonnestraling die een gebied ontvangt