33 terms

Dates in Irish

Dates In Irish
STUDY
PLAY
An chéad lá
the 1st
An dara lá
the 2nd
An triú lá
the 3rd
An ceathrú lá
the 4th
An cúigiú lá
the 5th
An séiú lá
the 6th
An seachtú lá
the 7th
An t-ochtú lá
the 8th
An naoú lá
the 9th
An deichiú lá
the 10th
An t-aonú lá déag
the 11th
An dara lá déag
the 12th
An triú lá déag
the 13th
An ceathrú la déag
the 14th
An fichiú lá
the 20th
An t-aonú lá is fiche
the 21st
An tríochadú lá
the 30th
de
of
Eanáir
January
Feabhra
February
Márta
March
Aibreán
April
Bealtaine
May
Meitheamh
June
Iúil
July
Lúnasa
August
Meán Fómhair
September
Deireadh Fómhair
October
Samhain
November
Nollaig
December
Naoi Déag
19
Seasca dó
62
Rugadh mé ar an t-ochtú lá de Lúnasa, naoi déag seasca dó.
I was born on the 8th of August 1962.