33 terms

Pied Piper Unit 9 Love 3

STUDY
PLAY
piper
vilepillipuhuja
speak spoke spoken
rääkima, kõnelema
lead led led
juhtima, suunama
eat ate eaten
sööma
come came come
tulema
missing
puuduv
be missing
puudu olema
full of
täis
rat
rott
once upon a time
oli kord
terribly
kohutavalt
scare
hirmutama
get rid of
lahti saama millestki
mayor
linnapea
play the flute
flööti mängima
happily
õnnelikult
pound
nael (rahaühik)
deal
kokkulepe
It's a deal!
Kokku lepitud!
follow
järgnema
believe
uskuma
surprised
üllatunud
silver
hõbe, hõbedane
until
kuni (ajaliselt)
drown
uputama
dead
surnud
agree on
kokku leppima
tune
viis, meloodia
lip
huul
joy
rõõm
main character
peategelane
storyteller
jutustaja
problem
probleem
OTHER SETS BY THIS CREATOR