30 terms

4.klass Muusikas õpitu kordamine

STUDY
PLAY
Oreli klahvistik
manuaal
Klaveri klahvistik
klaviatuur
Pillide kuningas on
orel
Pillide kuniganna on
harf
Klavessiin on
klahvkeelpill
Akordion on
klahvpuhkpill
Pillid jaotatakse heli tekitamise viisi järgi
nelja rühma
Ludwig van Beethovenile oli eeskujuks
Amadeus Mozart
Ludwig van Beethovenile kirjutas oma esimese heliteose
12 -aastasena.
Veljo Tormis kirjutas muusika filmidele
"Kevade" ja "Suvi"
Ludwig van Beethovenile kirjutas teose
"Elisele"
Johann Sebastian Bach kirjutas teose
"Brandengurgi kontset"
Menuett on
kolmeosalises taktimõõdus, mõõduka tempoga tants
Johann Sebastian Bachi tunti tema eluajal
organisti ja kapellmeistrina
Olav Ehala on kirjutanud muusika filmile
"Nukitsamees"
Tenor, bariton ja bass on
meeshääled
Sopran, metsosopran ja alt on
naishääled
Tämber on
hääletoon
Timpan, ksülofon ja torukellad on
häälestatavad ehk kindlahelikõrgusega pillid
Marakad, triangel ja trummikomplekt on
mittehäälestatavad ehk kindla helikõrguseta pillid
Tuuba, metsasarv, tromboon ja trompet on
vaskpuhkpillid
Flööt, saksofon, klarnet ja oboe on
puupuhkpillid
Puupuhkpillide valmistamiseks
kasutatakse tänapäeval ka metalli
Viiul, vioola, tšello ja kontrabass on
poogenpillid
Kitarr, kannel ja harf on
näppepillid
Duur-helilaadi põhihelid on
JO, MI,SO
Moll-helilaadi põhihelid on
RA,JO,MI
Dünaamikaks nimetatakse
kõlatugevust ja selle muutusi
Taktimõõt määrab ära
mitu lööki on taktis
Muusikas on helidel erinevad kõrgused
ja neid pannakse kirja ja lauldakse nootide ehk astmetega