35 terms

Buddhismen - MG

Om begrepp inom buddhismen
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

De fyra tecknen
Sjukdom, ålderdom, död och en asket. - skulle Siddharta och bli en sanningssökare istället för en kung.
Sex år
Antal år som Siddharta levde i självtuktande asketism
Gyllene medelvägen
Vägen som Siddharta som följde för att nå upplysning. En väg mellan alla ytterligheter, ex. lyxliv och asketliv.
Mara
Dödsguden eller ett tankemonster som fyller människans sinne med tvivel och begär inom buddhismen.
Upplysningen
När Siddharta blev Buddha, 35 år gammal. Han nådde sinneslugn och fick klarsyn om hur människan kan slippa lidande och nådde nirvana i livet.
Yasodhara
Siddharta Gautamas fru
45 år
Antal år som Buddha vandrade runt och predikade läran.
80 år
Åldern då Buddha nådde parinirvana i orten Kushinagara.
Sanningen om att det finns otillfredställelse
Den första av Buddhas ädla sanningar; att otillfredsställelsen är tredelad i sin karaktär. Den första är vanlig otillfredsställelse, vilket kan innebära fysisk smärta. Den andra är tillfredsställelse på grund av förändring.Den tredje otillfredsställelsen ligger iinsikten att det inte finns något/någon
som varar för evigt
Sanningen om orsaken till otillfredställelsen
Människans önskan att hålla fast vid, och oförmåga att släppa taget om, det hon tycker om. (Sanning nummer 2)
Sanningen om otillfredställelsens upphävande
En människas otillfredställelse, lidande, lidelser försvinner när hon når Nirvana (Sanningen nummer 3)
Åttafaldiga vägen
Sammanfattningsvis ska man inom denna buddhistiska väg; ha för avsikt att leva ett buddhistiskt liv: inte döda, inte stjäla, missbruka sex eller droger, inte ljuga, samt meditera för att försöka att var medvetet närvarande.
Mindfulness
Innebär en fokuserad men avspänd uppmärksamhet på den egna mentala aktiviteten. Avsikten är att uppnå jagstärkande effekt samt reducerad upplevelse såväl av stress som av symtom -del av den buddhistiska meditationen
Samsara
Återfödelse - ett evigt kretslopp för allt levande men också för olika världar.
Karma
Summan av goda och dåliga handlingar - allt man gör får konskvenser
Kalpas
En världs livslängd
De tre juvelerna
En buddhist bygger upp sitt liv på Buddha, Sangha(församlingen) och dharma(läran).
Människa
Den enda återfödelseformen, där man kan nå nirvana.
Gud
En återfödelseform som är lycklig - men där man inte kan sträva till nirvana
Återfödelseformer
Gud, människa, djur, helvetesvarelse och andeväsen
Helvetesvarelse
En återfödelseform där man får sona dålig karma - men ej ett evigt tillstånd
Bodhisattva
Ett upplyst väsen i en himmel som hjälper människor till nirvana. Tillbeds inom Mahayana, ex. Avolokitesvara.
Parinirvana
Slutgiltigt stopp på återfödelse för en människa . Ett utslocknande av alla livsbegär. Eg. obeskrivbart.
Tripikata
De tre korgarna - De heliga skrifter.
Mahayana
Den stora vagnen, nordbuddhism. Frälsning till alla via bodhisattvor
Theravada
De äldstes lära. Har öknamnet Hinayana. Bara munkar kan nå nirvana i denna inriktning.
Lamaism
Denna inriktning som finns i Tibet, tror att deras religiösa ledare återföds i nya kroppar. Den nuvarande är den 14:e i ordningen.
Satori
Frälsning inom Zenbuddismen
Koan
"Omöjlig" gåta inom Zenbuddhismen
Anatman
Människan har enligt buddhismen ingen evig själ (eller jag) - vi är i ständig förändring - lösning: leva i nuet.
Bodh-Gaya
Orten där Siddharta nådde upplysning
Gudar
Buddha ansåg att dessa inte kunde hjälpa människan att nå frälsning - men förnekade inte dess existens.
Sangan
Den buddhistiska församlingen -gemenskapen
Bönekvarn
Hjul som spinner böner, finns i olika storlekar
Vajrayana
Riktning där idealet är en Siddha som blir ett med Buddhas lärokropp/universum Här är mudras och tantrism vanligt.