Yr Undeb Ewropeaidd

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

continent
cyfandir
solidarity 1
cefnogaeth (b)
solidarity 2
cydsafiad
solidarity 3
undod
republic
gweriniaeth (b)
subsidy
cymorthdal
parliament
senedd (b)
border
ffin (b)
borders
ffiniau
contribution
cyfraniad
president
llywydd
monetary union
undeb ariannol
single currency
arian sengl
market
marchnad (b)
trade
masnach (b)
free trade
masnach rydd
fair trade
masnach deg
agricultural agreement
cytundeb amaethyddol
movement
symudiad
free movement
symudiad rhydd
migration
ymfudiad
to migrate
mudo
to immigrate
mewnfudo
balance of power
cydbwysedd grym
referendum
refferendwm
a vote
pleidlais (b)
to vote
pleidleisio
a law
deddf (b)
the law
y gyfraith (b)
European
Ewropeaidd
tax
treth (b)
to tax
trethu
to restrict
cyfyngu
restriction
cyfyngiad
conditions
amodau
reform
diwygiad
to reform
diwygio