20 terms

litir 664

http://www.bbc.co.uk/alba/foghlam/learngaelic/litir/index.shtml
STUDY
PLAY
eadar-lìon
internet
pàipear-naidheachd
news paper
inntinneach
interesting
mu dheireadh
last
luchd-amhairc
audience
òraidiche
lecturer
cladach
shore
cala
harbour
feadhainn
some
tachartas
event
sgrios
destruction
prìomh bhaile
capital city
dùthaich
country
marbhadh
killing
sgàin
split
clais
furrow
tuiteam às a chèile
falling apart
sàbhailte
safe
tràghadh
ebbing
do-chreidsinneach
incredible