47 terms

Na Hua 'ōlelo Kaila lole Set 1

STUDY
PLAY
shirt
ka pālule
aloha shirt
ka pālule aloha
tank top
ka pale 'ili kā'awe
sweater
ke kueke
coat
ke kuka
skirt
ka pā'ū
long dress
ka mu'umu'u
short dress
ka holomu'u
belt
ka 'ili/ke kuapo
button
ke pihi
hat
ka pāpale
shoe
ke kāma'a
high heel shoe
ke kama'a hila
stockings/socks
ke kākini
diaper
ke kaiapa
wallet
ka paiaka
ring
ke komo
necklace
ka lei pu'u
slippers
ke kalipa
washing machine
ka mīkini holoi lole
hanger
ka lā'au kau lole
laundry detergent
ke kopa lole
uniform
ka pa'a lole makalike
raincoat
ke kuka pale ua
line for clothes
ka laina
t shirt
ka pālule T
jacket
ka iakeke/lakeke
pants
ka lole wāwae
jeans
ka lole wāwae kēlā
shorts
ka lole wāwae pōkole
swim suit
ka lole 'au'au kai
pocket
ka pāiki
sleep wear
ka lole moe
sneakers
ke kāma'a holo wāwae
necktie
ka lei 'ā'i
zipper/hook
ka huka holo
panties
ka lole wāwae li'ili'i
BBD's
ka lole wāwae pale
purse
ka pāiki pa'a lima
bracelet
ke apo lima
earrings
ke kula pepeiao
to put on
ke komo/ho'okomo
dryer
ka mīkini ho'omalo'o lole
gloves
ka mikilima
collar
ke kala
clothes line
ke kaula lole
shoe lace
ka līkāma'a