25 terms

nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

hypothese
nog te bewijzen stelling
archeoloog
oudheidkundige
hierogliefen
beeldschrifttekeningen egypte
expert
deskundige
labaratorium
werkplaats om onderzoek te doen
dna-materiaal
stof eigenschappen
geanalyseerd
onderzocht hoe het in elkaar zit
drop-outs
uitvallers
gebagatelliseerd
minder belangrijk dan het eigenlijk is
internist
dokter inwendige ziekte
ter observatie
voor onderzoek
cast
rolbezetting
scenario
draaiboek
fysiek
lichamelijk
mentaal
geestelijk
selectie
uitgekozen groep beste spelers
frequent
regelmatig
fenomeen
verschijsel
unaniem
eenstemmig
animo
belangstelling, zin
initiatief
nieuwe acties
ongelimiteerd
onbeperkt
reguliere
gewone
geroutineerd
door ervaring
manoeuvreren
sturen