25 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Defect
Beschadigt stuk niet in orde
Dienders
Politie agenten
Survilieren
Toezicht houden
Kruimeldief
Iemand die dingen van geen waarde steelt
Recherche
Een voor de politie werkend detectif
Ernstige delicten
Een ernstig strafbaar feit
Vergrijp
strafbaarfeit
Onopgehelderd
Een zaak die noet klaar is
Minder jarig
Nog geen achttien niet verantwoordelijk voor je zelf
Acuut
Plotseling
Averechts
Omgekeerd
Opbiechten
Bekennen
Ongemoeidlaten
Met rust laten
Leedvermaak
Plezier om pech van een ander
Imago
Beeld van iemand dat bij groot publiek staat
Handhaven
In stand houden
Associëren
Rechts kundige termen die te maken hebben met rechter of rechtbank
Procesverbaal
Verslag van overtreding geschreven door politieambetenaar
Justitie
Rechter de rechterlijke macht
Jurdische jargon
Nagespeelde misdrijven
Een beroep doen
Verzoeken vragen
Toedracht
Manier waarop iets gebeird
Singalement
Beschrijving van het uiterlijk gezocht persoon
Reconstructies
Een genoemd woord in gedachten verbinden met iets
Op z'n hoedde
Oplettend vanwege dreigen gevaar