68 terms

Matura Solutions Pre-Intermediate Unit 8

STUDY
PLAY
accessory
dodatek
avalanche
lawina
aware
świadomy
blow up
wybuchnąć, wysadzić w powietrze
build
budować
collide
zderzyć
collision
zderzenie
crash
rozbić się
cycle
jeździć na rowerze
damaged
zniszczony, uszkodzony
death
śmierć
destroyed
zniszczony
destruction
zniszczenie
disease
choroba
display
pokazywać
donation
datek, darowizna
drought
susza
dustbin
śmietnik
earth
ziemia
earthquake
trzęsienie ziemi
erupt
wybuchnąć
failure
niepowodzenie, klapa
famine
głód
feed
karmić
flood
powódź
forest fire
pożar lasu
fund-raising
zbiórka pieniędzy (na cele dobroczynne)
health
zdrowie
imaginary
wymyślony
injure
zranić
landslide
osunięcie się ziemi
last
trwać, ostatni
left-over
resztka
lid
pokrywka
massive
olbrzymi
natural disaster
klęska żywiołowa
nuclear
nuklearny
packet
paczka, pakiet
passer-by
przechodzeń
pollution
zanieczyszczenie
poverty
bieda
proud
dumny
publicise
nagłośnić
raffle
loteria fantowa
recycle
utylizować, przerabiać na surowce wtórne
recycling bin
kosz do recyklingu
reduce
zmniejszyć, zredukować
reject
odrzucić
remote
oddalony
rescue
uratować
reuse
wykorzystać ponownie
rubbish
śmieci
scared
przestraszony
scientist
naukowiec
send
wysyłać
slogan
hasło, slogan
solar energy
energia słoneczna
solar system
Układ Słoneczny
sponsored
sponsorowany
steal
kraśc
strike
uderzyć, strajkować
throw away
wyrzucać
tornado
tornado
tube
rurka, tubka
victim
ofiara
volcanic eruption
wybuch wulkanu
volunteer
ochotnik, zgłaszać się na ochotnika
wrapper
zgłaszać się na ochotnika