15 terms

air travel

STUDY
PLAY
departures board
bảng thông tin chuyến bay
departure time
giờ bay
flight number
số hiệu chuyến bay
destination
điểm đến
boarding card
thẻ ghi số hiệu ghế
passport control
nơi kiểm tra hộ chiếu
runway
đường băng
overhead locker
nơi để đồ ở trên đầu
check-in desk
bàn kiểm tra vào sân bay
hand luggage
hành lý xách tay
terminal building
nơi hành khách đến và đi
landing card
thẻ bạn phải điền vào khi xuống một nước nào đó
baggage reclaim
nơi nhận lại hành lý
go through customs
đi qua hải quan
departure lounge
phòng đợi
OTHER SETS BY THIS CREATOR