22 terms

Second time: 10A

STUDY
PLAY
strain
anstränga
in my handwriting
handskriven
print
trycka
certainly
säkert
read out
läsa upp
critic
kritiker
review
recension
copy
exemplar
excitement
upphetsning
burst out
rusa ut
splendid
utmärkt
exchange
utbyta
look
blick
anonymous
anonym
sullen
butter, trumpen
eager
ivrig
thrill
förtjusning, upphetsning
although
fastän
fragile
bräcklig
at all costs
till varje pris
fear
vara rädd för, frukta
surviving
kvarlevande