19 terms

nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

de graden
in rang verlangen
de status
het aanzien van iemand
de simutatie
het nadoen van een situatie
de bevinding
de uitkomst van een onderzoek
suggereren
laten denken dat
onafzienbaar
onophoudelijk
veel opzien baren
voor opschudding zorgen
opgeklopt
aangedikt
sceptisch
afwachten met ongeloof
aansporen
aanmoedigen
aanhouden
het blijf maar doorgaan
duurzaam
langdurig goed en niet slecht voor de milieu
onomstreden
zonder twijfel
het overleg
het beraad
uitdoven
langzaam weggaan
het vaccin
het medicijn die ingespoten wordt
de infectie
de besmetting
verwaarloosbaar
minimaal
de complicatie
bijkomende schade