172 terms

Romanian Adjectives

Many of the most common Romanian Adjectives. The answer contains the Masculine Singular, Feminine Singular, Masculine Plural, Feminine Plural forms.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

beneficial
benefic benefică
benefici benefice
predictable
previzibil previzibilă
previzibili previzibile
especially
mai ales
mature
matur matură
maturi mature
weird strange
ciudat ciudată
ciudaţi ciudate
dry
uscat uscată
uscaţi uscate
content / satisfied / pleased
mulţumit mulţumită
mulţumiţi mulţumite
different
diferit diferită
diferiţi diferite
discreet
discret discretă
discreţi discrete
shattered (glass)
deflated (baloon tire)
spart spartă
sparţi sparte
broken in two / torn
rupt ruptă
rupţi rupte
broken machinery / spoiled food
stricat stricată
stricaţi stricate
delicious
delicios delicioasă
delicioşi delicioase
tasty
gustos gustoasă
gustoşi gustoase

savoros savoroasă
savoroşi savoroase
evident
evident evidentă
evidenţi evidente
calm
calm calmă
calmi calme
agitated / restless
agitat agitată
agitaţi agitate
careful
prudent prudentă
prudenţi prudente
careless
imprudent imprudentă
imprudenţi imprudente
obedient / organized
disciplinat disciplinată
disciplinaţi disciplinate
disobedient / disorganized
nedisciplinat nedisciplinată
nedisciplinaţi nedisciplinate
wise
înţelept înţeleaptă
înţelepţi înţelepte
happy
fericit ferecită
fericiţi ferecite
unhappy
nefericit nefericită
nefericiţi nefericite
glad
bucuros bucuroasă
bucuroşi bucuroase
cheerful
vesel veselă
veseli vesele
nice or friendly
simpatic simpatică
simpatici simpatice
cute or nice
drăguţ drăgută
drăguţi drăgute
intelligent
inteligent inteligentă
inteligenţi inteligente
pleasant / easy to get along with / kind or curtious
amabil amabilă
amabili amabile
modest
modest modestă
modeşti modeste
enthusiastic
entuziast entuziastă
entuziaşti entuziaste
sincere
sincer sinceră
sinceri sincere
remarkable
remarcabil remarcabilă
remarcabili remarcabile
talented
talentat talentată
talentaţi talentate
unpleasant / not nice
antipatic antipatică
antipatici antipatice
timid / shy
timid timidă
timizi timide
concientous
conştiincios conştiincioasă
conştiincioşi conştiincioase
tough - sturdy / resilient / resistent
rezistent rezistentă
rezistenţi rezistente
tough harsh (person)
dur dură
duri dure
convenient
convenabil convenabilă
convenabili convenabile
comfortable
confortabil confortabilă
confortabili confortabile
uncomfortable
incomod incomodă
incomozi incomode
economic
economic economică
economici economice
fast
rapid rapidă
rapizi rapide
stupid / bad (news)
prost proastă
proşti proaste
modern
modern modernă
moderni moderne
mediocre
mediocru mediocră
mediocri mediocre
worried
îngrijorat îngrijorată
îngrijoraţi îngrijorate
surprised
surprins surprinsă
surprinşi surprinse
upset / mad
supărat supărată
supăraţi supărate
jealous
gelos geloasă
geloşi geloase
crooked
strămb strămbă
strămbi strămbe
the first
primul prima
primii primele
red
roşu roşie
roşii roşii
all
tot toată
toţi toate
fresh
proaspăt proaspătă
proaspăţi proaspăte
wet (clothing)
ud udă
uzi ude
wet (weather) humid
umed umedă
umezi umede
dry
uscat uscată
uscaţi uscate
warm (objects people)
cald caldă
calzi calde
cold (people weather)
frig frigă
frigi frige
cold (object)
rece
reci
boiling hot (liquid)
fierbinte
fierbinţi
slender
zvelt zveltă
zvelţi zvelte
strict
strict strictă
stricţi stricte
big
mare
mări
expensive
scump scumpă
scumpi scumpe
cheap
ieftin ieftină
ieftini ieftine
old (thing)
vechi veche
vechi vechi
old (person)
bătrân bătrână
bătrâni bătrâne
interesting
interesant interesantă
interesanţi interesante
ugly
urât urâtă
urâţi urâte
rich
bogat bogată
bogaţi bogate
dirty
murdar murdară
murdari murdare
wide
lat lată
laţi late
narrow
îngust îngustă
înguşti înguste
small
mic mică
mici mici
long
lung lungă
lungi lunge
fat
gras grasă
graşi grase
correct
corect corectă
corecţi corecte
strong
puternic puternică
puternici puternice
tare
tari
weak
slab slabă
slabi slabe
thick / warm
gros groasă
groşi groase
easy / light
uşor uşoară
uşori uşoare
beautiful / nice
frumos frumoasă
frumoşi frumoase
short person
scund scundă
scunzi scunde
short object
scurt scurtă
scurţi scurte
tall
înalt înaltă
înalţi înalte
difficult
dificil dificilă
dificili dificile
hard to do / heavy
greu grea
grei grele
poor
sărac săracă
săraci sărace
new
nou nouă
noi noi
open
deschis deschisă
deschişi deschise
closed
închis închisă
închişi închise
evil bad
rău rea
răi rele
mistaken / incorrect
greşit greşită
greşiţi greşite
empty
gol goală
goi goale
young
tânăr tânără
tineri tinere
boring
plictisitor plictisitoară
plictisitori plictisitoare
funny / amusing
amuzant amuzantă
amuzanţi amuzante
clean
curat curată
curaţi curate
thin
subţire
subţiri
soft
moale
moi
smart
deştept deşteaptă
deştepţi deştepte
tender (meat or age)
fraged fragedă
fragezi fragede
puffy
pufos pufoasă
pufoşi pufoase
scared
speriat speriată
speriaţi speriate
sick
bolnav bolnavă
bolnavi bolnave
possible
posibil posibilă
posibili posibile
spacious
spaţios spaţioasă
spaţioşi spaţioase
orderly neat
ordonat ordonată
ordonaţi ordonate
true
adevărat adevărată
adevăraţi adevărate
false
fals falsă
falşi false
bitter
amar amară
amari amare
available
disponibil disponibilă
disponibili disponibile
experienced
experimentat experimentată
experimentaţi experimentate
finished
terminat terminată
terminaţi terminate
sharp
ascuţit ascuţită
ascuţiţi ascuţite
messy
dezordonat dezordonată
dezordonaţi dezordonate
warm clothing / blanket
călduros călduroasă
călduroşi călduroase
special / destinct
deosebit deosebită
deosebiţi deosebite

special specială
speciali speciale
hospitable
ospitalier ospitalieră
ospitalieri ospitaliere
technical
tehnic tehnică
tehnici tehnice
unexpected
neaşteptat neaşteptată
neaşteptaţi neaşteptate
prefered / favorite
preferat preferată
preferaţi preferate
done / made
făcut făcută
făcuţi făcute
built
construit construită
construiţi construite
sold
vândut vândută
vânduţi vândute
green
verde
verzi
serious
serios serioasă
serioşi serioase
not serious
neserios neserioasă
neserioşi neserioase
annoying
enervant enervantă
enervanţi enervante
quiet / silent
liniştit liniştită
liniştiţi liniştite
vast / large
vast vastă
vaşti vaste
desperate
disperat disperată
disperaţi disperate
impressive
impresionant impresionantă
impresionanţi impresionante
loaded full / fully charged
încărcat încărcată
încărcaţi încărcate
attentive
atent atentă
atenţi atente
punctual
punctual punctuală
punctuali punctuale
regular
regulat regulată
regulaţi regulate
irregular
neregulat neregulată
neregulaţi neregulate
disgusting - horrible - bad weather
oribil oribilă
oribili oribile

groaznic groaznică
groaznici groaznice
respectful
respectuos respectoasă
respectuoşi respectoase
opposite
opus opusă
opuşi opuse
proud
mândru mândră
mândri mândre
deep
adânc adâncă
adânci adânce
enough
destul destulă
destui destule
sour
acru acră
acri acre
sweet n sour
acru-dulce
dark
întunecat întunecată
întunecaţi întunecate
rested
odihnit odihnită
odihniţi odihnite
incorrect
incorect incorectă
incorecţi incorecte
cloudy
înnorat înnorată
înnoraţi înnorate
spicy
condimentat condimentată
condimentaţi condimentate

picant picantă
picanţi picante
picky
mofturos mofturoasă
mofturoşi mofturoase
preoccupied
preocupat preocupată
preocupaţi preocupate
busy
ocupat ocupată
ocupaţi ocupate
appropriate / matching
potrivit potrivită
potriviţi potrivite
lenient
concesiv concesivă
concesivi concesive
discouraged
descurajat descurajată
descurajaţi descurajate
lazy
leneş leneşă
leneşi leneşe
awake
treaz trează
treji treze
steep
abrupt abruptă
abrupţi abrupte
flat
plat plată
plaţi plate
promoted
avansat avansată
avansaţi avansate
bothered
deranjat deranjată
deranjaţi deranjate
perfect / accomplished
desăvârşit desăvârşită
desăvârşiţi desăvârşite
disqualified
descalificat descalificată
descalificaţi descalificate
dissappointed
dezamăgit dezamăgită
dezamăgiţi dezamăgite
healed
vindecat vindecată
vindecaţi vindecate
guilty
vinovat vinovată
vinovaţi vinovate