begrippen natuurkunde hoofdstuk 5.2

STUDY
PLAY
spanningsbron
een schakeling die elektrische spanning afgeeft
chemische spanningsbron
de spanning wordt opgewekt door een scheikundige(chemische) reactie.
elektrode
een elektrische geleider die functioneerd als fysiek transportmiddel van stroom
elektrolyt
een geleidende vloeistof
dynamo
spanningsbron die spanning opwekt door een magneet langs een spoel te laten draaien
wisselspanning
een spanning die wisselt in stroomsterkte
generatoren
een soort grote dynamo's
spanning (u)
de hoeveelheid energie het voor elektronen kost om van een bepaald punt in een stroomkring naar een ander bepaald punt te bewegen
volt (v)
de grootte van de spanning word opgegeven in volt( v)
spanningsmeter (voltmeter)
de spanning die een batterij levert kun je meten met een spanningsmeter
laagspanning
een spanning kleiner dan 20 volt
hoogspanning
een hoge spanning waar altijd voor wordt gewaarschuwd
transformator
kan een hoge spanning omzetten in een lage spanning en andersom, een transformator werkt alleen op wisselspanning
OTHER SETS BY THIS CREATOR