29 terms

Latin Verbs-Spring Exam

STUDY
PLAY
accipiō
Accipere,Accēpī,Acceptus,To receive
adveniō
Advenīre,Advēnī,Adventūrus,To reach
afferō
Afferre,Attulī,Allātus, To bring in
ambulō
Ambulāre,Ambulāvī,Ambulātūrus,To walk
audiō
Audīre,Audīvī,Audītus,To hear
commoveō
Commovēre,Commōvī,Commōtus,To move
coquō
Coquere,Coxī,Coctus,To cook
dēlectō
Dēlectāre,Dēlectāvī,Delectātus,To delight
Dāre,Dēdī,Dātus,To give
emō
Emere,Ēmī,Ēmptus, To buy
inveniō
Invenīre,Invēnī,Inventus,To find
irrumpō
Irrumpere,Irrūpī,Irruptus,To burst in
labōrō
Labōrāre,Labōrāvī,Labōrātus,To work
licet
Licēre,Licuit +dat.,It is allowed
minuō
Minuere,Minuī,Minūtus,To decrease
nārrō
Nārrāre,Nārrāvi,Nārrātus,To tell a story
opprimō
Opprimere,Opressī,Oppressus,To overwhelm
parō
Parāre,Parāvī,Parātus,To prepare
pāscō
Pāscere,Pāvī,Pāstus,To feed
pōnō
Pōnere,Posuī,Positus,To place
portō
Portāre,Portāvī,Portātus,To carry
pūniō
Pūnīre,Pūnīvī,Pūnītus,To punish
reprehendō
Reprehendere,Reprehendī,Reprehēnsus,To blame
sum
Esse,Fuī,Futūrus,To be
teneō
Tenēre,Tenuī,Tentus,To hold
vēndō
Vēndere,Vēndidī,Vēnditus,To sell
veniō
Venīre,Vēnī,Ventūrus,To come
videō
Vidēre,Vīdī,Vīsus,to see
vulnerō
Vulnerāre,Vulnerāvī,Vulnerātus,to wound