PHRASEL VERB

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Break Out
Patlak vermek, savaş yangın çıkmak. -in dökmek, -ile kaplanmak
Bring Out
Ortaya çıkmak, yayınlamak, piyasaya sürmek
Burst Into
-e boğulmak, birden e başlamak
Catch On
Moda popüler olmak, anlamak, kavramak
Clear Up
Etrafı toplamak, düzenlemek, açıklamak, açılmak hava, düzelmek sağlık
Come round, around
Kısa ziyarette bulunmak, ayılmak, başkasının görüşünü kabul etmek
Come Down
Fiyatı düşmek, ucuzlamak
Come Down With
Hastalanmak
Drop off
Uyuyakalmak, arabayla bırakmak, azalmak
Drop out
Vazgeçmek, okulu bırakmak, kaydını silmek
Fall off
Azalmak, düşmek, bir yerden düşmek
Fix up
Tamir etmek, ayarlamak, kararlaştırmak
Figure out
Halletmek, çözmek, anlamak
Get at
Ulaşmak, yetişmek, demek istemek, eleştirmek
Get in
Varmak, içeriye girmek
Get down
Moralini bozmak, not tutmak
Get down to
E başlamak, ele almak
Get out
Arabadan inmek, ortaya çıkmak, sızmak, dışarı çıkıp eğlenmek
Get to
Başlamak, ulaşmak, varmak, dokunmak, üzmek
Get through
Telefon bağlantısı sağlamak, tüketmek, başarmak, üstesinden gelmek
Give away
Vermek, bağışlamak, açığa vurmak
Give out
Tükenmek, bitmek, dağıtmak
Go after
Elde etmeye çalışmak, peşinden gitmek
Go at
Saldırmak, hücum etmek
Go along with
Aynı fikirde olmak, onaylamak
Go by
Geçip gitmek zaman
Go down
Karşılanmak, fiyatı düşürmek
Go down with
Hastalanmak
Go for
Seçmek beğenmek, belli bir fiyata gitmek
Go off
Patlamak, bozulmak, çalmak
Go out
Dışarı çıkmak flört etmek, sönmek modası geçmek
Go over
Tekrar gözden geçirmek
Go through
Aramak, dikkatle gözden geçirmek, deneyimlemek, tüketmek, harcamak
Go up
Yükselmek, patlamak
Go with
Uymak, birbirinş tamamlamak
Grow apart
Bir ilişkide ayrı düşmek
Grow into
Bir elbiseyi giyecek ladar büyümek, alışmak, dönüşmek
Grow out of
Bir elbiseyş giyemeyecek kadar büyümek, büyüdükçe çocukça davranışları bırakmak
Hand down
Nesilden nesike geçmek
Hand in
Teslim etmek, sunmak
YOU MIGHT ALSO LIKE...
STUDY GUIDE