60 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Actueel
Op dit moment
Amicaal
Vriendschappelijk
Amusement
Vermaak
Anoniem
Zonder naam
Betrekkingen
Relaties
Branche
Bedrijfstak
Bron
Oorsprong van het nieuws
Censuur
Het toezicht door de overheid op de media
Citaat
Letterlijke weergave
Commentaar
Kritiek
Complex
Ingewikkeld
Concers
Grote bedrijven
Constateren
Vaststellen
Context
Zinsverband
Creatief
Origineel
Decennia
Tientallen jaren
Details
Bijzonderheden
Devies
Leus
Doorgaans
Meestal
Efficiënt
Met weinig middelen
Fenomeen
Verschijnsel
Franje
Versiering
Frictie
Wrijving
Gangbaar
Gebruikelijk
Gedrevenheid
Drang om te presteren
Geloofwaardig
Wat je voor waar kunt nemen
Gepropageerd
aangeraden
geschil
conflict
gesneden koek
gemakkelijk
globaal
algemeen
hereniging
het weer bij elkaar brengen
internpreteren
begrijpen
internpunctie
leestekens
klakkeloos
zonder na te denken
kopij
aangeleverde tekst
kritisch
niet zomaar alles gelovend
lief en leed delen
voor en tegenspoed delen
media
kranten en dat soort dingen
met een korreltje zout nemen
niet serieus nemen
mondiaal
wereldwijd
objectief
volgens de feiten
onafscheidelijk
altijd samen
onderneming
bedrijf
onenigheid
ruzie
opinie
mening
opzienbarend
verbazingwekend
promoten
reclame maken voor
pseudoniem
verzonnen naam
publiceren
via een krant of boek openbaar maken
quote
citaat
recenset
iemand die beoordelingen schrijft
recent
van deze tijd
reduceren
weglaten
relativeren
zeggen dat iets minder erg is dan het lijkt
satirisch
spottend
stimuleren
bevorderen
streven
proberen te berijken
synoniem
woord met de zelfde betekennis
veronderstellen
aannemen
verzoenen
vrede sluiten